Loading...

Termeni si conditii (inclusiv de retur)

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.

Acceptarea Termenilor de Utilizare

1.             Introducere

Documentul acesta împreună cu toate celelalte documente la care face referire reprezintă ceea ce vom denumi generic ”Termeni și condiții” sau ”Termenii”, adică regulile care vor reglementa situația dintre noi, în calitate de Vânzător și tine, în calitate de client care decizi să achiziționezi un bun sau un serviciu de pe site-ul nostru.

 1. 1 Cine suntem noi?

Mai jos găsești și datele noastre de identificare:

DenumireVERDESI&CO SRL
Sediul socialBLV. GEORGE COSBUC NR 257, HALA 20, GALATI, JUD. GALATI
Număr registrul comerțului:J17/389/2013
Cod unic identificareRO 31433993
Telefon:0751309964  0751309967
E-mailmariaverdesi@zimbria.ro mariusverdesi@zimbria.ro

Pe lângă denumirea oficială de mai sus, ne mai găsești sub numele de brand ZIMBRIA – în tot acest document vom face referire la noi sub denumirea de ”Organizația”, ”Compania”, ”ZIMBRIA”. Suntem o întreprindere care oferă produse și servicii prin intermediul site-ului web www.ZIMBRIA.ro/ (denumit în continuare ”Site”) și/sau al altelor tool-uri puse la dispozitia Vânzătorului pentru accesarea serviciilor, precum și toate profilele/paginile de media asociate acestui brand, incluzând, dar fără a se limita la Facebook, Instagram, iar la toate vom face referire la ”Platformă”).

Accesarea Platformei implică acceptarea necondiționată a Termenilor și condițiilor pe care le vom detalia mai jos. În cazul în care nu vei accepta acești Termeni, nu vom putea încheia un contract cu tine, adică nu vom putea să îți livrăm produsele sau să îți prestăm serviciile pe care ni le soliciți, inclusiv să răspundem la eventuale solicitări pe care le-ai putea avea.

 1. 2. Ce facem aici?

ZIMBRIA este o platformă care își propune să fie o resursă de încredere în materie de lifestyle, wellfare și satisfacție personală, cu accent pe oferirea utilizatorilor a unor abordări noi în materie de produse gourmet, rețete exotice sau cu interpretări noi, o comunitate care apreciază calitatea mai presus de cantitate.

Prin intermediul ZIMBRIA vei putea achiziționa produse care să contribuie la atingerea scopurilor de mai sus și vei regăsi articole și informații necesare care să te ajute să găsești noi abordări în materie de lifestyle, wellcare și personal wellness.

De asemenea, vei putea primi de la noi sugestii pentru alte produse, în funcție de istoricul tău de navigare și produsele salvate sau comandate anterior. Pentru mai multe detalii despre cum folosim datele tale de navigare cu scopul de a-ți transmite informații personalizate, te rugăm să citești Politica noastră de confidențialitate

1.3. Cine ești tu?

Tu ești o persoană care ajungi pe Platformă în căutarea unui Produs pe care noi ți l-am putea oferi. În acest moment ești un Utilizator al Site-ului. În momentul în care vei plasa o comandă la noi pe Site, iar noi vom începe demersurile necesare pentru a o onora, vei deveni un Client, pentru că vei intra într-o relație contractuală cu noi (prin intermediul unui contract care se încheie la distanță, adică prin mijloace electronice).

1.4. Definitii. Scop

Pentru că deja sunt foarte multe detalii și informații de care trebuie să ținem cont, am decis să definim anumiți termeni pe care îi vom folosi în mod curent, pentru a facilita parcurgerea documentului. Acești termeni îi regăsești mai jos:

Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

Vânzătorulînseamnă VERDESI&CO S.R.L., o societate cu răspundere limitată, așa cum ne-am identificat în secțiunea 1.1
Produseînseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziționării, contra cost, prin intermediul Platformei.
Clientînseamnă persoana fizică ce accesează Platforma și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Vânzător. Prin Client se înțelege și o persoană juridică care plasează o Comandă printr-o persoană fizică în numele acesteia.
Comandaînseamnă o comandă plasată de Client prin intermediul Platformei prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Vânzător printr-un mijloc de comunicare la distanță.
Contînseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale, etc.).
Contractînseamnă înțelegerea consensuală la distanta intervenită între Vânzător şi Client, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Produse de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor şi produselor Vânzător. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.
Perioada de returnareDreptul de a renunţa la contract şi returnarea produselor alimentare:
Conform legislatiei in vigoare (ord. 34/2014 completata de legea 51/2003 cu privire la regimul juridic al contractelor la distanta – art 12, pct a) si Directivei 97/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20.05.1997 privind protectia consumatorilor cu privire la contractele la distanta – art 3, pct (2), primul paragraf) contractele de furnizare de produse alimentare, bauturi sau alte bunuri de consum curent furnizate la domiciliului consumatorului, la resedinta acestuia sau la locul sau de munca prin distribuitori stabili nu pot fi denuntate unilateralO data produsele primite acestea nu mai pot fi returnate.
Platformaînseamnă site-urile web deținute sau folosite de Vânzător, inclusiv paginile și profilele de pe rețelele sociale, având domeniul www.ZIMBRIA.ro/ și subdomeniile acestuia sau site-urile afiliate și, dacă este subdomeniile acestora și care utilizează logo-uri ale Vânzătorului, prin intermediul căreia Vânzătorul prezintă Produsele oferite spre vânzare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Vânzător. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora. În cazul în care există și o Aplicație, Platforma va include, acolo unde aplicabil, și această componentă.
Specificațiiînseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe ambalajul acestora și pe Platformă.
Tranzacțieînseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Vânzător, respectiv achiziţionării de către Client, a unuia sau mai multor Produse.

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Vânzător şi fiecare Client care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.

Titlurile sunt incluse în acest document pentru ușurința parcurgerii și a structurării documentului şi nu vor afecta interpretarea acestuia.

În cazul în care anumite Produse sunt limitate doar către o anumită categorie de Clienți, se va specifica acest lucru în cadrul Specificațiilor sau într-un alt loc vizibil lângă Produs (cum ar fi, spre exemplu, anumite Produse destinate doar persoanelor juridice sau doar persoanelor fizice).

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate/nota de informare („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Te rugăm să parcurgi în întregime Politica de Confidențialitate

, precum și a altor documente care au fost indicate pe parcursul acestor Termeni.

Relația dintre Vânzător și Utilizator/Client va fi guvernată de forma la momentul accesării Site-ului, respectiv plasării Comenzii.

Acești termeni şi condiții aplicabile vânzării online sunt disponibile Clientului pentru stocare şi reproducere.

2.             Politica Platformei. Caracteristici principale ale vânzării online de către Vânzător

Pe scurt: trebuie să avem cu toții o atitudine corectă și să nu folosim Site-ul în modalități care contravin legii sau bunelor moravuri. Dacă suspectăm că intenția ta nu este aceea de a căuta informații despre Produse sau de a le achiziționa, ne rezervăm dreptul să nu îți permitem să plasezi o Comandă sau chiar să îți limităm accesul la Site. Comanda pe care o plasezi la noi pe Site se va considera acceptată doar în momentul în care îți vom confirma acest lucru.

Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la noi unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiţii.

Prin Client înțelegem o persoană juridică sau fizică care are: (a) minim 18 ani sau (b) minim 14 ani,  au primit autorizarea din partea unui părinte/tutore/reprezentant legal pentru a putea accesa Site-ul. Dacă ai autorizat o persoană minoră să folosească Site-ul, ești răspunzător de întregul comportament al acestuia pe Site, inclusiv orice acțiune pe care minorul o poate întreprinde.

Regula ZIMBRIA este că nu comercializează și permite accesul persoanelor minore, fără o capacitate deplină de exercițiu, pe Platformă. În acest scop, ZIMBRIA își rezervă dreptul de a proceda la efectuarea unor verificări suplimentare, precum și să anuleze orice fel de Comandă plasată de un Utilizator care nu îndeplinește condiția vârstei și/sau a capacității depline de exercițiu, inclusiv a interzicerii accesului pe Platformă.

În cazul în care un Utilizator care nu are 18 ani și/sau capacitate deplină de exercițiu plasează o Comandă pe Platforma, ZIMBRIA nu își asumă niciun fel de răspundere.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau Afiliații/Partenerii noștri (prin ”Afiliați” întelegem persoane din același grup din care facem și noi parte, iar prin ”Parteneri” persoanele cu care avem o relație de colaborare).

Ne rezervăm dreptul de a-ți refuza accesul la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia noastră rezonabilă, există suspiciuni de fraudă din partea ta, dacă acesta are un comportament care ne poate prejudicia interesele sau ale Afiliaților/Partenerilor noștri acestuia sau dacă utilizezi în mod abuziv Platforma. Totodată, ne rezervăm dreptul de refuz al accesului dacă avem motive serioase să credem că nu îndeplinești vârsta legală și/sau nu ai capacitate de exercițiu deplină și nu ne sunt furnizate dovezi privind autorizarea din partea unui reprezentant legal.

Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, accepți şi ești de acord cu forma de comunicare la distanţă (e.g., telefonic sau e-mail) prin care ne derulăm operațiunile.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie din partea noastră, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Vom depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Produse și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.

Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Produselor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, și ai plasat o Comandă, te vom informa prin e-mail sau printr-o altă modalitate de comunicare agreată, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.

Vom putea publica pe Platformă informații despre Produse și/sau promoții pe care le avem, fie ale noastre, fie ale Afiliaților/Partenerilor noștri, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. Te rugăm să ai în vedere că vor putea exista situații în care nu vom putea afișa stocul sau să actualizăm datele în timp real, dar te vom informa până să confirmăm Comanda, iar tu vei putea decide dacă accepți sau nu noile condiții.

Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii, pe care ți le vom aduce la cunoștință.

Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor/locurilor disponibile.

Notificarea primită prin e-mail de tine după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către noi. Comanda se consideră acceptată de către noi cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea în format electronic, Produselor comandate de tine. În cazul în care ai făcut deja Plata pentru respectiva Comandă și nu o vom accepta, îți vom returna sumele transferate.

Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la, lipsa din stoc a unor Produse), ne rezervăm dreptul de a modifica tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie, te vom înştiinţa imediat cu privire la modificarea intervenită, iar tu vei putea să accepți sau să refuzi modificarea Comenzii. În cazul în care refuzi, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv prin rambursarea de către noi a oricăror sume încasate, ducă este cazul) și fără să avem vreo răspundere față de tine.

Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între noi și tine, în momentul în care primești o notificare de expediere (prin apel telefonic/SMS/e-mail/notificare push sau alt mod) a Produselor din Comandă (atunci când vorbim de bunuri fizice, corporale), când începem să prestăm Serviciile, când îți furnizăm un link pentru descărcarea sau un e-mail pentru accesarea Produsului sau conform indicațiilor din Specificații.

Te rugăm să ai în vedere că din Contract face parte acest document (împreună cu toate celelalte documente la care facem referire, precum și orice alte înțelegeri ulterioare dintre noi și tine cu privire la Comandă, indiferent dacă acestea sunt făcute în scris, pe suport electronic sau pe suport fizic).

Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Comanda, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Site-ului sau ale Aplicației, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Client, rețele de socializare etc.), pe care ți-o vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii prestării Serviciilor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.

3.             Comenzile

Pe scurt: îți explicăm modalitatea în care poți plasa o comandă pentru un Produs, cum procesăm comenzile, care sunt drepturile și obligațiile noastre și ale tale, când considerăm o comandă finalizată și cum trebuie să procedezi pentru efectuarea Plății.

Vei putea plasa o Comandă prin una din modalitățile indicate pe Site, precum: prin intermediul Platformei, online pe e-mail, prin telefon, prin căsuța de messenger online din Site, printr-un comentariu sau mesaj pe rețelele de socializare (cu titlu de exemplu, Instagram, Facebook,) sau prin aplicațiile de comunicare precum Facebook Messenger.

Vei putea plasa o Comandă, formată din unul sau mai multe Produse, prin intermediul Platformei, cu sau fără înregistrarea unui cont în prealabil, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături. În cazul în care Produsele vor trebui modificate conform specificațiilor, va trebui să alegi una dintre opțiuni, dacă aceasta este disponibilă sau să ne transmiți anumite informații suplimentare în momentul plasării Comenzii. Dacă omiți să faci acest lucru, ne rezervăm dreptul de a nu mai putea face alte modificări asupra Comenzii, mai ales dacă ar include un efort disproporționat din partea noastră (cum ar fi să schimbi adresa de livrare, datele de facturare sau alte specificații care pot fi adaptate).

În cazul în care vei dori să nu îți faci un Cont în secțiunea dedicată din Platformă pentru plasarea comenzilor, unul din operatorii noștri va lua legătură cu tine pentru a te ajuta să plasezi comanda și va completa informațiile necesare pentru tine, așa cum le vei comunica. Te rugăm să ai în vedere că în această procedură îți oferi un acord expres pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal, iar orice inadvertență sau neconcordanță cu realitate va fi responsabilitatea ta, ca și cum ai fi completat tu personal datele respective. În anumite cazuri, apelurile telefonice vor putea fi înregistrate, bazându-te pe interesul nostru legitim de a avea o dovadă și o evidență clară asupra Comenzilor plasate în altă manieră decât prin intermediul Site-ului și pentru a ne ajuta de acele informații în cazul în care se va isca o problemă între noi.

Vei putea să îți faci un Cont în secțiunea dedicată din Platformă, potrivit instrucțiunilor existente pe Platformă la momentul respectiv (cum ar fi cu o adresă de e-mail și o parolă, identificare cu un cont de rețea socială precum Facebook/Google sau altă metodă disponibilă). Dacă-ți faci un Cont, vei putea gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale, garanții etc.

Comenzile pot fi plasate oricând, dar ca regulă vor fi procesate doar în zilele lucrătoare, între orele 8-17. Orice Comandă plasată într-o zi de sâmbătă, duminică sau în orice zi declarată prin lege sărbătoare legală va fi procesată în ziua lucrătoare imediat următoare. În cazul Produselor livrate electronic, este posibil ca procesarea să intervină în mod automat și Produsul să fie livrat imediat după efectuarea Tranzacției, de obicei în funcție de modalitatea de plată aleasă.

Ne rezervăm dreptul să validăm Comenzile înainte de onorarea lor și te vom contacta prin telefon, e-mail sau altă metodă disponibilă, iar tu declari în mod expres că accepți acest drept al nostru.

Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului adăugat în coșul de cumpărături, dar neachitat.

Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către tine a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de noi astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și pe care le poți consulta cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii. În cazul în care este disponibilă și alegi plata prin transfer bancar/ordin de plată/internet banking, plata se va considera a fi primită de către noi la momentul debitării efective a contului nostru indicat pe factura proformă/fiscală. Te rugăm să ai în vedere că de la momentul efectuării plății de către tine pot trece chiar și 7 zile până ce plata va putea fi identificată efectiv în contul nostru, situație în care Plata nu se consideră finalizată. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care respectivul Produs există în stocul Vânzătorului.

Prin finalizarea Comenzii, ne confirmi că toate datele pe care le-ai furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, recunoști în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia ta fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată. Alte modificări asupra Comenzi (precum date de identificare, adrese de e-mail sau adrese de livrare vor putea fi efectuate doar în cazul în care se poate tehnic acest lucru, fără a implica un cost suplimentar al nostru).

Prin crearea unui Cont sau, după caz, finalizarea Comenzii, ești de acord că putem să te contactăm, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea ta pentru finalizarea și procesarea Comenzii. Lipsa unui răspuns din partea ta, prin una din modalitățile de comunicare puse la dispoziție prin Platformă la solicitările noastre poate duce la invalidarea Comenzii.

Produsele cumpărate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale, fiind destinate uzului personal, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Specificații. Ca regulă generală, ne rezervăm dreptul de a limita achiziționarea Produselor la un număr maxim de Produse pentru fiecare Client, numărul fiind determinat în mod independent de către Vânzător și comunicat Clientului anterior plasării comenzii, fie la Specificații, fie în politica generală privind gestionarea Produselor.

Vom putea subcontracta un terț pentru a livra Produsele ce fac obiectul Comenzii, despre care te vom informa (cum ar fi de exemplu la momentul finalizării Comenzii când îți spunem cu ce curier facem transportul sau când îți comunicăm datele AWB-ului), nefiind necesar acordul tău. De asemenea, pentru oferirea anumitor produse, precum webinarii, cursuri la distanță etc. vom putea apela la prestatori de servicii specializați în acest sens (inclusiv platforme online), nefiind necesar acordul tău.

Vom putea anula o Comandă plasată de tine, cu o notificare concomitentă sau ulterioară, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a noastră față de tine, în următoarele cazuri:

a). banca care ți-a emis cardul nu acceptă Tranzacția, în cazul plății online;

b). procesatorul nostru de carduri cu care colaborăm nu validează sau invalidează Tranzacția (de exemplu, fie pentru că nu sunt fonduri suficiente, fie din alte motive, conform politicii procesatorului), în cazul plății online;

c). finalizarea Plății nu se realizează în termenul indicat prin factura proformă, în cazul plății prin transfer bancar/internet banking;

d). datele pe care ni le furnizezi cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;

e). nu ne confirmi Comanda atunci când te contactăm în acest scop;

f). considerăm în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii urmărești un scop ilicit sau care poate cauza orice fel de prejudicii nouă, Afiliaților sau Partenerilor noștri;

g). oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

4.             Prețuri. Facturare. Plată

Pe scurt: pentru a beneficia de Produsele noastre, trebuie să plătești suma indicată pentru ele, așa cum este afișată la momentul finalizării Comenzii, prin una din modalitățile disponibile (plată cu cardul/transfer bancar).

Prețurile Produselor afișate pe Platformă sau comunicate Clientului sunt exprimate în Lei și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Orice taxe de transport sau livrare nu sunt incluse, cu excepția cazului în care este afișat în mod expres acest lucru la momentul finalizării Comenzii. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate pe Platformă sau comunicate Clientului în momentul finalizării unei Comenzi.

Vom putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.

Pentru acele Produse pentru care nu putem indica dinainte prețul și, după caz, toate costurile suplimentare de transport sau livrare, îți vom putea pune la dispoziție un calculator de preț sau te vom contacta prin e-mail/prin intermediului Contului creat în acest sens.

Îți vom emite o factură pentru Produsele achiziționate/livrate, obligația ta fiind să ne furnizezi toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către noi – te rugăm să acorzi o atenție sporită atunci când introduci datele, pentru că nu vom putea modifica datele din facturile proforme/fiscale emise. În cazul Plății prin transfer bancar, vom emite inițial o factură proformă, urmând ca după ce contul nostru este debitat cu suma aferentă înscrisă pe această factură să procedăm la emiterea facturii fiscale.

Ca regulă generală, îți vom transmite factura aferentă Comenzii pentru Produsele vândute/livrate fie în format material (pe suport de hârtie) la livrarea Produselor, fie în format electronic, pe e-mail și/sau în contul tău de Client, pe care te încurajăm să-l verifici constant (de asemenea, este posibil ca mesajele noastre să ajungă în folderul SPAM, așadar te rugăm să verifici și acolo).

Conform legislației în vigoare din România, atunci când vom accepta plata cu cardul bancar, nu vom solicita plăți suplimentare.

În cazul plăților online, nu suntem și nu putem fi ţinuți responsabili pentru niciun alt cost suportat de tine în plus față de preţul Produsului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer bancar ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

5.             Livrarea Produselor

Pe scurt: vom livra Produsele doar după ce le plătești integral prin una din modalitățile afișate pe site.

În funcție de specificitatea produselor/serviciilor, livrarea Produselor se va putea face fie în format electronic (atunci când vorbim de produse/servicii digitale sau confirmări de participare la un eveniment), fie în format fizic, la o adresă comunicată de Client la momentul plasării Comenzii.

În cazul produselor fizice, Livrarea Produselor se va face oriunde în România și în Uniunea Europeană în termenul comunicat înainte de finalizarea unei Comenzi. Te rugăm să reții că acest termen de livrare este unul orientativ, bazat pe comenzile anterioare din zonele respective și că poate suferi modificări, despre care vom depune toate eforturile să te notificăm în timp util. Nu vom răspunde pentru întârzierile în livrarea Produselor apărute din motive neimputabile nouă sau din culpa unui transportator (i.e., curier, poștă etc.).

Livrarea Produselor se va face contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care îți vor fi comunicate înainte de finalizarea Comenzii. Dacă este cazul, te vom informa cu privire la modalitățile de livrare disponibile și vei putea alege una dintre aceste modalități anterior finalizării Comenzii.

În cazul în care cu ocazia livrării Produselor, nu te putem găsi la adresa indicată în Comanda acceptată, se va încerca livrarea încă o dată, după care Produsele vor fi returnate, tu urmând să suporți costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Produselor comandate.

Vom depune toate eforturile pentru a asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor împreună cu Specificațiile și toate documentele însoțitoare necesare.

Vânzătorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința Vânzătorului care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.

6.             Transferul riscului și proprietății asupra Produselor

Pe scurt: după ce cumperi un Produs de la noi, toate riscurile se transferă la tine.

Dacă livrăm noi personal produsele către tine, riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat către tine în momentul în care tu sau un terț desemnat de tine, altul decât transportatorul, intri în posesia fizică a Produselor.

Dacă apelăm la terțe persoane pentru a efectua Livrarea (precum servicii de curierat, servicii poștale sau terți), riscul va fi transferat către tine în momentul livrării Produselor către cel transportator, fără a aduce atingere drepturilor pe care tu le ai față de el (spre exemplu, când transportatorul îți deteriorează Produsele).

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după ce ai efectuat plata, în locația de livrare indicată în Comandă. Livrarea se va considera efectuată prin semnarea de către tine a documentului de transport furnizat de curier sau prin semnarea de primire pe factura fiscală sau pe un alt document de livrare în cazul livrărilor efectuate de Vânzător.

7.             Garanții

Pe scurt: Produsele noastră beneficiază de garanțiile oferite de legislația în vigoare și care ni se aplică. În cazul în care garanția nu este aplicabilă (ie. în cazul serviciilor sau al Produselor specifice), vom indica în dreptul Produselor garanțiile existente sau în politica noastră generală privind gestionarea comenzilor.

7.1. Garanția Produselor fizice

Toate Produsele fizice comercializate de către noi beneficiază de garanția legală de conformitate, conform legislației în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun Client nu poate solicita o garanție extinsă, pentru o perioadă mai mare decât cea menționată în Specificații/fișele de producător/alte documente furnizate de Vânzător. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client de la Vânzător.

În conformitate cu legislația în vigoare, dacă este aplicabil, Produsele beneficiază de o garanție de conformitate potrivit Legii nr. 449/2003. Dacă în prezentarea Produsului este precizat un termen extins de garanție, atunci se va aplica termenul mai lung.

Răspunderea noastră, în conformitate cu prevederile articolelor 9-14 din Legea nr. 449/2003, va putea fi angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, care se calculează de la Livrarea Produsului, pentru Produsele cu o durata medie de utilizare de cel puțin 2 ani.

Garanția presupune următoarele stadii:

a). înlocuirea Produselor

b). rambursarea valorii pentru produsele neconforme.

8.             Proprietate Intelectuală

Pe scurt: tot ceea ce vezi pe Site ne aparține din punct de vedere al proprietății intelectuale sau avem drept de folosire asupra lor, iar tu te obligi să nu ne încalci aceste drepturi și să nu folosești nimic de pe Site fără acordul nostru.

Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Vânzător sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Vânzătorului sau după caz, a licenţiatorilor Vânzătorului. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.

Utilizatorul/Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. (1) de mai sus. Utilizatorul/Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.

Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului/Clientului de către Vânzător, orice informație comunicată Utilizatorului/Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Vânzător, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Vânzătorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obține în acest sens în mod direct sau indirect (cum ar fi prin licențe de utilizare și/sau publicare, exclusive/neexclusive, limitate/nelimitate în timp etc.). Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.

Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Site/Platformă în alte scopuri decât cele permise prin prezentul Contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există.

9.             Publicitate & comunicări comerciale

Pe scurt: atunci când facem activități de marketing direct, îți solicităm în prealabil consimțământul. Însă vor fi situații în care îți vom trimite comunicări comerciale pe baza interesului nostru legitim, așa cum ți l-am explicat în Nota de informare.

 • Îți poți exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică [/SMS/apeluri telefonice/WhatsApp/rețele sociale], permiţându-ne nouă și colaboratorilor noștri să efectuăm astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii sau în zona dedicată din Platformă.
 • Poți oricând să revoci consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
  • transmiterea unei solicitări în scris la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă sau prin altă metodă pusă la dispoziție – în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;
  • renunțarea la primirea Newsletterelor sau a comunicărilor comerciale, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter;
  • bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă, acolo unde există.
 • Prezenta procedură va fi menționată în toate comunicările cu caracter comercial pe care ți le vom transmite.
 • Newsletterele și comunicările comerciale ale noastre sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de noi, cu care ești de acord.
 • Renunțarea de către tine la primirea Newsletterelor sau ale altor comunicări comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Vânzător și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea anterioară considerându-se a fi legală. Te rugăm să ai în vedere că este posibil ca și după trimiterea revocării consimțământului să mai primești pentru o scurtă perioadă comunicări comerciale din partea noastră, până se efectuează actualizarea completă a bazei de date sau în cazul unui back-up.
 • Ne rezervăm dreptul de a selecta persoanele cărora le va trimite Newslettere și alte comunicări comerciale, precum și de a elimina din baza de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul pentru primirea de Newseletter și alte comunicări comerciale, fără niciun angajament ulterior sau a vreunei notificări din partea noastră, neputând fi trași la răspundere pentru aceste acțiuni.

10.             Răspundere

Pe scurt: ești răspunzător pentru Comenzile plasate, datele furnizate și modul în care utilizezi Site-ul nostru.

10.1. Conținut generat de tine în calitate de Utilizator sau Client

Tot conținutul (text, foto, video etc.) pe care îl postezi prin intermediul Platformei (cum ar fi recenziile produselor sau comentarii lăsate pe rețelele sociale), denumit în continuare ”Conținutul” este responsabilitatea exclusivă a persoanei care a creat un astfel de conținut.

Deși nu monitorizăm în mod obișnuit conținutul postat de Utilizatori/Clienți, ne rezervăm dreptul de a face acest lucru și de a elimina conținut care încalcă acești Termeni (sau legea aplicabilă) despre care suntem conștienți, dar nu avem nicio obligație de a face acest lucru.

În cazul în care vom fi trași la răspundere pentru conținutul postat de Utilizatori/Clienți pe Platformă, ne rezervăm dreptul de a ne îndrepta împotriva Utilizatorului/Clientului respectiv pentru o reparare integrală a prejudiciului suferit.

Orice utilizare sau dependență de orice conținut sau materiale postate prin intermediul Platformei sau obținute de tine prin intermediul Platformei este pe propriul tău risc. Dacă suntem anunțați  de către o terță parte că conținutul pe care îl trimiți sau îl postezi încalcă acești Termeni sau orice lege aplicabilă, fie printr-o scrisoare, fie în spiritul acestor Termeni, ne rezervăm dreptul de a elimina acest conținut din Platformă fără a te notifica în prealabil.

Noi nu încurajăm, susținem, reprezentăm sau garantăm în vreun fel acuratețea conținutul sau comunicărilor postate prin intermediul Platformei și nici nu sprijinim și/sau ne alăturăm opiniilor exprimate de Utilizatori/Clienți asupra Produselor existente prin Platformă, aceștia fiind singuri răspunzători pentru conținutul respectiv.

Prin folosirea Platformei, ești de acord și accepți că poți fi expus unui conținut care ar putea să fie defăimător, denigrator, inexact sau inadecvat sau, în anumite cazuri, că vor putea exista postări care să inducă în eroare. Noi nu vom fi de nicio manieră responsabili pentru acest conținut, incluzând, dar fără a se limita la erori sau omisiuni sau pentru orice fel de prejudiciu, material sau moral, direct sau indirect care a fost postat, transmis pe e-mail sau rețele de socializare sau făcut în orice alt mod public prin intermediul Produselor, al Platformei sau în alt context.

10.2. Utilizarea Platformei

 1. Nu vei utiliza Platforma:
  • în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă;
  • în orice scop care nu este permis de acești Termeni;
  • în orice mod care încalcă drepturile oricărei persoane sau entități, inclusiv drepturile lor de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi private sau contractuale;
  • pentru a distribui reclame de orice fel sau post sau să comunici în alt mod orice material sau mesaj fals sau înșelător de orice fel, inclusiv cu privire la concurenți, potențiali concurenți etc.;
  • în orice mod care, cu intenție sau fără, hărțuiește, amenință sau intimidează orice alt Utilizator sau vizitator;
  • în orice mod care indiferent dacă este cu intenție sau fără, promovează sau incită la, rasism, violență, ură sau vătămarea fizică sau morală de orice fel;
  • în orice mod care este abuziv, defăimător, inexact, obscen, jignitor sau explicit sexual;
  • să postezi fotografii sau imagini ale unei alte persoane fără permisiunea sa (și dacă este minor, permisiunea tutorelui legal al minorului);
  • să promovezi activități ilegale sau în orice fel care să conducă la încurajarea, achiziționarea sau desfășurarea oricărei activități ilicite sau infracționale sau care poate provoca vătămări, suferințe sau neplăceri oricărei persoane;
  • să accesezi, să manipulezi, să produci daune sau să utilizezi zone care nu sunt destinate publicului ale Serviciilor, sistemelor informatice, serverelor sau echipamentelor companiei sau ale sistemelor de livrare tehnică ale furnizorilor noștri;
  • să accesezi sau să încerci să accesezi date ale altor Utilizatori ai Produselor/Platformei sau să pătrunzi, accesezi, penetrezi oricare dintre măsurile de securitate referitoare la Produse sau să sondezi, să scanezi sau să testezi vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea sau să încalci sau să eviți orice securitate sau măsuri de autentificare;
  • în orice mod care, intenționat sau nu, duce în eroare sau are drept scop înșelarea altui Utilizator sau vizitator al Platformei;
  • să introduci orice program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea Produselor oferite, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, refuzul atacurilor de serviciu (denial of services), bombele de timp, viermii, caii troieni, viruși sau orice alt software sau hardware malefic;
  • să interferezi sau să perturbi (sau să încerci să faci acest lucru) accesul oricărui Utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, trimiterea unui virus, supraîncărcare, flooding, spaming, bombardare prin poștă a serviciilor sau prin scrierea scripturilor creatoare de conținut astfel încât să interfereze sau să creeze o povară nejustificată pentru servicii;
  • să copiezi, să modifici sau să distribui conținutul altor Utilizatori fără consimțământul acestora;
  • în alte scopuri comerciale decât cele permise în mod expres în acești Termeni;
  • să ocolești măsurile utilizate pentru a preveni sau restricționa accesul la Produse;
  • să soliciți sau să furnizezi servicii ilegale;
  • să recoltezi sau să colectezi informații despre alți Utilizatori sau vizitatori fără acordul lor;
  • să obții acces neautorizat la Produse, serverul pe care sunt stocate Produsele sau orice server, computer sau bază de date conectat la Produse;
  • să falsifici orice antet de pachete TCP / IP sau orice parte din informațiile antetului în orice e-mail sau postare, sau în orice mod să folosești Produsele pentru a trimite informații sursă alterată, înșelătoare sau falsă;
  • să răzui, să crawlezi sau să păstrezi sau să utilizeze altfel Produsele sau orice conținut pentru phishing, spam, trolling sau orice scop (comercial) neautorizat; sau
  • să promovezi sau să sprijini sau să soliciți implicarea în orice altă platformă sau cauză politică, religioasă (recunoscută ca organizată sau neorganizată), cult sau sectă de orice fel.
 2. Nu răspundem pentru niciun fel de prejudicii cauzate ție în calitate de Utilizator sau Client sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către noi a oricăreia din obligațiilor noastre conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor livrate. În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, vom răspunde în limita contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii.
 3. Te obligi să păstrezi în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț.
 4. Nu răspundem pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (e.g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).

11.             Sesizări și reclamații

Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Produsele, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Utilizator, rețele de socializare etc.), pe care ți-o vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii furnizării Produselor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Produse, ai la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă sau alt mod de contact disponibil, în funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei. În cazul în care nu există o secțiune dedicată sesizărilor, vei putea urma procedura descrisă mai sus.

Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de noi în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

1.2.             Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Clientul întelege şi acceptă să transmită Vânzătorului date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Nota de informare/Politica de Confidențialitate [link], care completează aceşti Termeni și Condiții.

1.3.             Forța majoră

Nici Vânzătorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

1.4.             Legea aplicabilă & soluționarea disputelor

Prezentul document reprezintă un contract legal încheiat la distanță, acceptat prin simpla lui bifare și este supus legii române.

Vom încerca cu toții să rezolvăm pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile aici:

☐TICK BOX: Declar prin prezenta că accept acești Termeni şi Condiţii.

☐TICK BOX: Vreau să primesc oferte ocazionale ale Companiei şi ale produselor şi serviciilor afiliaților acestuia prin e-mail/Platformă.

15.             Modificări la acest document

Este posibil ca la anumite intervale de timp să modificăm acest document și vom decide care este maniera optimă de notificare a Utilizatorilor (pop-up, push notification, e-mail etc.). Prin urmare îți recomandăm să accesezi această pagină pentru a citi întotdeauna cea mai recentă versiune.

Acest document a fost ultima oară actualizat la data de 01.04.2020

0
  0
  Cos
  Cosul tau este golInapoi la magazin