Loading...

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Craciun Zimbria “

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Craciun Zimbria “

Perioada Campaniei: 10.12.2020.-15.12.2020

Prezentul regulament (in continuare “Regulament oficial”) are scopul de a informa cu privire la desfasurarea unei activitati publicitare initiata de catre organizator, se adreseaza potentialilor participanti si, totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Campaniei “Craciun Zimbria “ (denumit in continuare “Campania’”) este S.C. Verdesi & Co S.R.L., CUI RO31433993, J17/389/2013, blvd. George Cosbuc, nr 257, hala 20, Galati, nr tel 0751309967, avand notificata prelucrarea de date cu caracter personal in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal denumita in continuare “Organizator”.

Concursul se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. Younger S.R.L., C.U.I. 37202173, J23/990/2017, Strada Titus, nr 23, Bucuresti, nr tel  0734 038 334, inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, aceasta din urma actionand in calitate de Agentie imputernicita, desfasurand activitati legate de regulamentul campaniei, gestionarea si integrarea canalelor campaniei, contactarea castigatorilor si inmanarea premiilor, denumita in cele ce urmeaza ,,Agentia”.

1.2. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii, denumit in cele ce urmeaza ,, Regulamentul ”.

1.3. Campania se desfasoara in numele si pentru clientul S.C. Verdesi & Co S.R.L., CUI RO31433993, J17/389/2013, blvd. George Cosbuc, nr 257, hala 20, Galati, nr tel 0751309967 avand notificata prelucrarea de date cu caracter personal in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal

1.4. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) si se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, actualizata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, fiind obligatoriu pentru toti Participantii la Concurs. Regulamentul precum si detaliile Concursului sunt disponibile fiecarui solicitant in mod gratuit pe website-ul Zimbria www.zimbria.ro pe toata durata Concursului.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina Facebook Zimbria Romania: https://www.facebook.com/Zimbria si website-ul ww.zimbria.ro  pe toata durata Concursului. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata doar pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DEFINITIA SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Scopul Campaniei este de a creste popularitatea Organizatorului si numarul membrilor paginii sale create pe Facebook Zimbria Romania: https://www.facebook.com/Zimbria prin oferirea unui total de 3 premii ce contin fiecare cate 1 Cos de Craciun cu produse Zimbria.

3.2. Participantii la campanie vor fi desemnati prin tragere la sorti, in urma participarii la Campanie. In urma tragerii la sorti, vor fi declarati castigatori cei care au urmarit pagina de Facebook Zimbria Romania: https://www.facebook.com/Zimbria si au raspuns intr-un comentariu la intrebarea Zimbria de la postarea de concurs.

3.3. Pentru a fi desemnat castigator, participantul campaniei trebuie sa urmareaasca pagina de Facebook Zimbria Romania: https://www.facebook.com/Zimbria si sa raspunda intr-un comentariu la intrebarea Zimbria de la postarea de concurs in perioada 10.12.-15.12.2020 Pe data de 15.12.2020, la ora 23:59, campania se va incheia.

3.4. Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei este disponibil in mod gratuit, fiind afisat de catre Organizator pe website-ul Zimbria Romania www.zimbria.ro.

3.5. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Aceasta Campanie este deschisa tuturor persoanelor fizice ce indeplinesc conditiile de participare de la sectiune 3 si se inscriu in concurs.

4.2 Nu pot participa la aceasta Campanie, chiar daca indeplinesc prevederile art. 4.1. de mai sus, angajatii S.C. Verdesi & Co S.R.L sau  S.C. Younger S.R.L. inclusiv persoanele care au regim de colaborator al acestora.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Fiecare utilizator Facebook care indeplineste conditiile de la art. 4 din prezentul Regulament, si va urmari pagina de Facebook Zimbria:https://www.facebook.com/Zimbria si va raspunde intr-un comentariu la intrebarea Zimbria de la postarea de concurs., in perioada 10.12.-15.12.2020, va fi inscris automat in tragerea la sorti pentru castigarea premiilor: 3 premii ce contin fiecare cate 1 Cos de Craciun cu produse Zimbria.

5.2 Un utilizator se poate inscrie o singura data in cadrul campaniei “Craciun Zimbria”

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR

6.1 Premiile concursului constau in 3 premii ce contin fiecare 3 Cosuri de Craciun cu produse Zimbria

6.2. Premiile nu sunt transferabile.

6.3. Premiile nu pot fi acordate altor persoane decat castigatorilor.

6.4. Castigatorii nu pot cere contravaloarea premiilor in bani sau schimbarea lor cu alte premii.

6.5. Castigatorii trebuie sa confirme acceptarea premiilor, altfel, premiile vor fi acordate persoanei urmatoare din clasament.

6.6. Valoarea totala a premiilor este de 1.440, TVA inclus. Valoarea nominala pentru 1 premiu este de 480 RON, TVA inclus.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

 • tragerea la sorti se va face aleatoriu prin site-ul commentpicker.com;
 • se vor alege 3 castigatori. Dupa desemnarea castigatorilor, se vor lua in considerare si urmatoarele 3 persoane – rezerve, care ar putea fi desemnate castigatoare in cazul in care primii castigatori renunta la premii.

7.3 Numele castigatorilor vor fi publicate pe pagina Facebook Zimbria Romania: https://www.facebook.com/Zimbria la postarea de concurs. In cazul in care castigatorii nu au datele complete de care va fi nevoie, premiile urmeaza sa fie acordate persoanelor imediat urmatoare in topul realizat de Zimbria Romania situatie in care castigatorii initiali isi vor pierde orice drept asupra premiului.

7.4 Daca un castigator nu va putea sa beneficieze de acest premiu sau nu va anunta Zimbria Romania disponibilitatea sa de a beneficia de acest premiu in aceeasi zi cu data anuntului oficial al castigatorilor, premiile urmeaza sa fie acordate persoanelor imediat urmatoare in topul realizat de Zimbria Romania, situatie in care castigatorii initiali isi vor pierde orice drept asupra premiului.

7.5 Pentru a putea primi premiul, castigatorul nu va efectua niciun fel de plata (ex: taxe, impozite, sau alte costuri suplimentare).

7.6 Premiul poate fi un eveniment public si va fi oferit in termen de patru saptamani de la incheierea concursului. Acceptarea premiului de catre castigator presupune implicit obtinerea acordului scris si neconditionat al acestuia pentru ca numele, adresa si numarul de telefon sa fie folosite strict in scopul campaniei “Craciun Zimbria” pentru ca Zimbria Romania sa poate trimite premiile catre castigator.

7.7 Zimbria Romania nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care participantul la campania promotionala nu se poate prezenta la data stabilita pentru ridicarea premiului.

SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII

8.1. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

8.2. Clauza de neraspundere:

 • Organizatorii nu raspund fata de Participantul care nu a putut fi identificat prin numarul de telefon sau adresa de mail inregistrata;
 • Organizatorii nu raspund pentru corectitudinea datelor transmise de participanti; eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE:

9.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Participantului validat ca si castigator.

9.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet/retele de telefonie mobila in vederea participarii la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru a beneficia de Premiul din prezentul Regulament, etc.) revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

9.3. Prin participare la Concurs Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI

10.1. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.

10.2. Situatiilor avute in vedere de art. 10 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

10.3. In situatiile avute in vedere de art. 10 alin. (1) si (2), Organizatorii nu mai au nicio obligatie catre participantii la Campanie, dupa cum nu au nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

 1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Reglementarea (EU) 2016/679 (,,GDPR”), in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 19803.

11.2. Organizatorul declara prin intermediul agentiei imputernicite ca garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul declara prin intermediul agentiei imputernicite ca va asigura acestuia: Dreptul de acces al persoanei vizate, Dreptul la rectificare, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opozitie, Dreptul la stergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat’”), etc. in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite agentiei imputernicite S.C. Younger S.R.L., C.U.I. 37202173, J23/990/2017, Strada Titus, nr 23, Bucuresti, nr tel  0734 038 334 in atentia Departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

SECTIUNEA 12. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA:

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament Oficial.

13.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea_ privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe pagina: Facebook Zimbria Romania: https://www.facebook.com/Zimbria in termen de 1 zi de la aparitia evenimentului de forta majora sau caz fortuit, existenta acestuia.

Autentificat intr-un exemplar original si in trei exemplare duplicat, din care un exemplar duplicat a pastrat impreuna cu exemplarul original semnat in arhiva biroului notarial si doua exemplare duplicat.

0
  0
  Cos
  Cosul tau este golInapoi la magazin